Min historie

Om mening og mig

Min historie

Jeg havde som leder igennem længere tid været søgende for at finde en anden måde at se og forstå mennesket og organisationen på. Jeg var ofte vidne til, hvordan frustrationer og kriser tog magten, og blot gjorde en situation værre. Det var som om, at mennesket var blevet væk, herunder evnen til at se det hele menneske uanset om du er leder eller medarbejder.

Da jeg første gang mødte Viktor Frankls værker var jeg målløs, han havde det hele menneske i centrum, og han favnede alle mine notater. Desuden var der masser af forskning, som vidnede om, at hans metoder virker. Jeg blev i et split sekund forelsket, og mærkede en helt særlig følelse i mit hjerte. Her var der noget, som jeg ikke kunne slippe, og som heller ikke kunne slippe mig.

Derfor blev det min passion, at arbejde med det enkelte menneske og med virksomheder om, hvordan man finder mening i livet og på arbejdspladsen. Jeg har et ønske om at nå ud til så mange som muligt med de enorme muligheder, der er i metoderne i meningspsykologien.

Det giver bæredygtighed i at være menneske

Utallige studier af meningspsykologien viser at:

  1. Den kan hjælpe mennesker med at komme ud af frustration, tvivl og depression.
  2. Den giver redskaber til at finde mening med livet, selv når livet byder på lidelser og kriser, hvilket er uundgåeligt.

Viktor Frankl var den første psykolog, som også satte fokus på de mennesker, der var raske, ved at arbejde med at forebygge, at de blev syge, frustrerede eller desperate.

Når man ikke har et sprog eller redskaber til at finde mening i livet med, så skabes der en rodløshed og manglende orientering i hverdagen, og det bliver sværere at navigere i livet og dets daglige udfordringer og problemer.

“Meningspsykologien handler om at udvikle det bæredygtige menneske, også i udfordringer og kriser.

- Anja Elfrida Hald

Personlig bæredygtighed som et konstant fokuspunkt i horisonten

om mig.

Jeg bruger både min hjerne, mit hjerte og min intelligens til mening som GPS i mine arbejdsopgaver og i hverdagslivet. Personlig bæredygtighed handler om at være leder i sit eget liv, og min grundholdning er, at vi selv producerer vores liv, og vi har hver især et livsformål med at leve ud fra vores personlige unikhed og med det opdage mening i vores liv.

Jeg tror på, at vi alle har en vilje til mening, til at se vores liv i en meningsfuld sammenhæng, og denne mening kan ikke gives udefra. Den må opdages indefra, og det gør sig gældende, uanset om man er enkelt individ, der drømmer om større ejerskab over sit liv eller om man er leder i en virksomhed og ønsker større klarhed på, hvilken retning virksomheden skal tage. Ansvar, retning og mening i livet kommer indefra.

Indimellem mister vi orienteringen, og det gælder både den enkelt og en virksomhed som en fælles organisme. At miste orienteringen kan ske på grund af forskellige forandring, og der kan bevidst og ubevidst opstå frygt og angst. Så er der ikke andet for end at gå i gang med at få reetableret den indre GPS, så kursen igen føles rigtig og meningen med eksistensen kan ses tydeligt i horisonten.

Jeg har en lang og bred erfaring med ledelse og forskning fra sundheds- og uddannelsesområdet samt fra innovations- og digitaliseringsområdet. Det har indtil videre givet mig følgende kompetencer:

  • En diplomuddannelse i Meaning Centred Therapy (Logotherapy) and Studies
  • En Ph.d. grad i arbejdsmarkedsforskning
  • En kandidatgrad i offentlig administration
  • Et merkonombevis i marketing
  • Et bevis for at være udlært købmand ved Dansk Supermarked
  • Certifikation som Passionstest Facilitator af Janet & Chris Attwood

Jeg er beskikket censor på 6 danske universiteter, hvor jeg primært er censor på masterforløb i innovationsledelse, organisations- og ledelsespsykologi.

Jeg er hele tiden i gang med at studere, det åbner min horisont.

Jeg er først og fremmest et menneske

Mit udgangspunkt er, at tingene ikke kan skilles ad, hvilke betyder, at jeg i den autentiske version af mig selv ikke kan skille mit private liv’s CV fra mit arbejdsliv’s CV. Højdepunkterne fletter sig altid ind i hinanden og er forudsætning og udgangspunkt for hinandens udvikling.

Adskillige gange har jeg selv måtte lede efter mening i livet. Dels i tidligere job som topleder med håndtering af store forandringstiltag, og dels har jeg igennem livet smagt på både grov mobning, dyb sorg, tab, smerte og alvorlig sygdom. Jeg er også mor til to børn og forstår til fulde både glæderne og bekymringerne ved forældreskabet.

Så med en særdeles personlig robusthed i at være menneske og en stor portion erfaring arbejder jeg med konceptet til at finde mening i livet.

Når du ved, hvordan man skal finde mening i livet, så opnår du en langt større grad af styrke og energi og din modstandskraft bliver enorm.

Mening i livet giver dig styrke, energi og overskud!