Min historie

Om mening og mig

Min historie

For mange år siden blev jeg igennem et par år ramt af flere store kriser, der gav kaos og chok. Meningsløsheden voksede og var hæslig at være i. Men alt ændrede sig, da jeg blev introduceret til meningspsykologien af professor Viktor Frankl. Jeg landede pludselig på et helt andet niveau i livet.

Samtidig havde jeg som leder igennem længere tid været søgende for at finde en anden måde at se og forstå mennesket og organisationen på. Jeg var ofte vidne til, hvordan frustrationer og kriser tog magten, og blot gjorde en situation værre. 

Da jeg første gang mødte Viktor Frankls værker var jeg målløs, han havde det hele menneske i centrum – det fysiske, det mentale og den åndelige eller sjælelige dimension.

Desuden var der masser af forskning, som vidnede om, at hans metoder virker. Jeg blev i et split sekund forelsket, og mærkede en helt særlig følelse i mit hjerte. Her var der noget, som jeg ikke kunne slippe, og som heller ikke kunne slippe mig.

Derfor blev det min passion, at arbejde med psykologien og udbrede viden om, hvordan den kan anvendes som et middel til at opnå personlige mål og virksomhedsresultater.

Det giver bæredygtighed i at være menneske

Utallige studier af meningspsykologien viser at:

 1. Den kan hjælpe mennesker med at komme ud af frustration, tvivl og depression.
 2. Den giver redskaber til at finde mening med livet, selv når livet byder på lidelser og kriser, hvilket er uundgåeligt.
 3. Den giver mental sundhed og modstandskraft.
 4. Den giver store resultater og vækst i ledelse, innovationsudvikling og virksomhedsdrift.

Når man ikke har et sprog eller redskaber til at finde mening i livet med, så skabes der en rodløshed og manglende orientering i hverdagen, og det bliver sværere at navigere i livet og dets daglige udfordringer og problemer.

Formål

Som et Viktor Frankl Institut arbejder Center for Meaning for at fremmer filosofien og praksis med meningspsykologien, Eksistentiel analyse og logoterapi. Instituttets specifikke formål er:

 • At fremme Viktor Frankls filosofi og praktiske metoder med henblik på at udvikle mental sundhed, stor modstandsdygtighed og vækst gennem mening
 • At fremme forskning i virkningen og effekterne af eksistentiel analyse og logoterapi.

Personlig bæredygtighed som et konstant fokuspunkt i horisonten

om mig.

Jeg bruger både min hjerne, mit hjerte og min intelligens til mening som GPS i mine arbejdsopgaver og i hverdagslivet. Personlig bæredygtighed handler om at være leder i sit eget liv, og min grundholdning er, at vi selv producerer vores liv, og vi har hver især et livsformål med at leve ud fra vores personlige unikhed og med det opdage mening i vores liv.

Jeg tror på, at vi alle har en vilje til mening, til at se vores liv i en meningsfuld sammenhæng, og denne mening kan ikke gives udefra. Den må opdages indefra, og det gør sig gældende, uanset om man er enkelt individ, der drømmer om større ejerskab over sit liv eller om man er leder i en virksomhed og ønsker større klarhed på, hvilken retning virksomheden skal tage. Ansvar, retning og mening i livet kommer indefra.

Indimellem mister vi orienteringen, og det gælder både den enkelt og en virksomhed som en fælles organisme. At miste orienteringen kan ske på grund af forskellige forandring, og der kan bevidst og ubevidst opstå frygt og angst. Så er der ikke andet for end at gå i gang med at få reetableret den indre GPS, så kursen igen føles rigtig og meningen med eksistensen kan ses tydeligt i horisonten.

Jeg har en lang og bred erfaring med personlig udvikling, innovation, ledelse, organisationsudvikling og forskning. Det har indtil videre givet mig følgende kompetencer:

 • En diplomuddannelse i Meaning Centred Therapy (Logotherapy) and Studies
 • En Ph.d. grad med speciale i erhvervs- og kompetenceudvikling
 • Certificeret projektleder, PRINCE2
 • En kandidatgrad i offentlig administration
 • Et merkonombevis i marketing
 • Et bevis for at være udlært købmand ved Salling Group
 • Certifikation som Passionstest Facilitator af Janet & Chris Attwood

Jeg er beskikket censor på 6 danske universiteter, hvor jeg primært er censor på masterforløb i innovationsledelse, organisations- og ledelsespsykologi. Derudover er jeg også beskikket censor i offentlig administration ved professionshøjskolerne.

Jeg er hele tiden i gang med at studere, det åbner min horisont og styrker min evne til innovation og nytænkning. 

Min faglige erfaring er bred og spænder over roller som underviser, forsker, kvalitetskoordinator, direktør og projektleder. Du er velkommen til at finde mig på Linkedin.

Mening i livet giver dig styrke, energi og overskud!