Om mig

PERSONLIG BÆREDYGTIGHED SOM ET KONSTANT FOKUSPUNKT I HORISONTEN

Jeg er Anja Elfrida Hald. Min passion er at arbejde med udvikling af evnen til at finde mening i livet og på arbejdspladsen.

Jeg er ekspert i meningspsykologien Eksistentiel analyse og logoterapi og har udviklet konceptet Lederskab med Mening.

Jeg er også en del af et internationalt netværk for logoterapeuter. Sammen arbejder vi for at udbrede Eksistentiel analyse og logoterapi som bæredygtige metoder.

Jeg elsker meningspsykologi af én årsag: Det virker, og det gør en positiv forskel!

Det giver redskaber til altid at kan finde mening med livet, selv når livet byder på lidelse og kriser, hvilke er uundgåeligt uanset om det drejer sig om livet i en virksomhed eller om det er livet generelt for dig og mig.

Det højner og skærper bevidstheden om, hvilke muligheder og vækstpotentiale du har uanset, hvilken situation du eller en virksomhed er i.

Jeg bruger både min hjerne, mit hjerte og min intelligens til mening som GPS i mine arbejdsopgaver og i hverdagslivet. Personlig bæredygtighed handler om at være leder i sit eget liv.

Min grundholdning er, at vi selv producerer vores liv, og vi har hver især et livsformål med at leve ud fra vores personlige unikhed og med det opdage mening og passion. Vi er alle ledere i vores liv!

Jeg er født i 1974. Jeg har erhvervet mig:

  • En diplomuddannelse i Meaning Centred Therapy (Logotherapy) and Studies
  • En Ph.d. grad i arbejdsmarkedsforskning
  • En kandidatgrad i offentlig administration
  • Et merkonombevis i marketing
  • Et bevis for at være udlært købmand ved Dansk Supermarked
  • Certifikation som Passionstest Facilitator af Janet & Chris Attwood

Jeg er hele tiden i gang med at studere, det åbner min horisont. Du er velkommen til at finde mig på LinkedIn.

Jeg er først og fremmest et menneske

Mit udgangspunkt er, at tingene ikke kan skilles ad, hvilke betyder, at jeg i den autentiske version af mig selv ikke kan skille mit private liv’s CV fra mit arbejdsliv’s CV. Højdepunkterne fletter sig altid ind i hinanden og er forudsætning og udgangspunkt for hinandens udvikling.

Adskillige gange har jeg selv måtte lede efter mening i livet. Dels i tidligere job som topleder med håndtering af store forandringstiltag, og dels har jeg igennem livet smagt på både grov mobning, dyb sorg, tab, smerte og alvorlig sygdom. Jeg er også mor til to børn og forstår til fulde både glæderne og bekymringerne ved forældreskabet.

Så med en særdeles personlig robusthed i at være menneske og en stor portion erfaring arbejder jeg med konceptet til at finde mening i livet.

Når du ved, hvordan man skal finde mening i livet, så opnår du en langt større grad af ro, energi og overskud.