Mening på arbejdspladsen

10 STÆRKE GRUNDE TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ MENING I LIVET OG I JOBBET

Forskning har slået fast, at virksomheder der bevidst har fokus på evnen til at finde mening i livet og i jobbet opnår:

 1. Mindre mentalt stress
 2. Reducerer sygefravær med mere en 50%
 3. Modvirker frustration, tvivl og indre tomhed
 4. Færre klager over fysiske smerter
 5. Større grad af mental sundhed
 6. Meget mere arbejdsglæde
 7. Større modstandskraft i kriser
 8. Mere engagement både i jobbet og i livet
 9. Masser af stolthed og loyalitet i jobbet
 10. At være en attraktiv arbejdsplads
MENINGSFULD LEDELSE GIVER SUNDE VIRKSOMHEDER 

Forskningsrapporter, der har undersøgt mening på arbejdspladsen, gengiver alle, at når folk oplever større mening, synes de at være ‘i flow’, og de er i stand til at give af deres bedste.

Omvendt, når arbejdet og arbejdspladsen mangler mening, lider moralen, folk begynder at lede efter andre jobs, og forandringer bliver sværere at håndtere.

Rapporterne slår fast at:

 • Virksomhedens sociale legitimitet påvirkes særligt af ledernes evne til at anerkende medarbejdernes følelse af formål og mening
 • Det er af stor betydning, at ledere kan hjælpe deres medarbejdere til at opleve deres arbejde som meningsfulde aktiviteter
 • Oplevelsen af mening styrkes ved en leders personlige perspektiv på spørgsmålet om mening

“Organisationer, der satser højt på mening er mere succesfulde end organisationer, der udelukkende er afhængige af hieraki og økonomiske incitamenter til at drive præstationer”. (AOK Fehlzeiten-Report, 2018)

Citat er fra den årlige tyske forskningsrapport om sundhed og sygefravær på arbejdspladserne. I 2018 var temaet for undersøgelsen mening.

Der er en klar sammenhæng mellem oplevelsen af mening og ansattes helbredsmæssige tilstand. Oplevelsen af et meningsfuldt liv og job giver sundhed og arbejdsglæde.

Oplevelsen af mening reducerer sygefravær med mere en 50%

Når medarbejdere oplever en overensstemmelse mellem mening i livet og mening i jobbet, så er sygefraværet reduceret med mere end 50 %.

 • 9,4 dages sygefravær pr. ansat pr. år ved overensstemmelse mellem oplevelsen af mening i livet både privat og i jobbet
 • 19,6 dage sygefravær pr. ansat pr. år ved manglende overensstemmelse af oplevelsen af mening i livet privat og i jobbet

Oplevelsen af mening reducerer smerter

I gennemsnit rapporterede 38,1 procent af respondenterne tilbage med ryg og led smerter, 35,9 procent rapporterede om udmattelse.

 • Men hvis medarbejderne fandt deres arbejde meningsfuldt, var alle klager mindre hyppige (ryg og led smerter: 34 procent, udmattelse: 33,2 procent).
 • Hvis der omvendt ikke var en oplevelse af mening i arbejdet, rapporterede 54,1 procent om ryg og ledsmerter og 56,5 procent om udmattelse.