All conversations are online

Meningssamtale

Meningssamtale er et tilbud om dialog, som kan vejlede og opbygge i forhold til den aktuelle livssituation, du står i.

Du kan få hjælp til: 

 • At finde mening i den situation, du står i
 • Hvordan du træffer svære valg
 • Hvordan du kan komme videre og fremad i dit liv

En meningssamtale er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Altså en mulighed for at tale  om det, du tumler med i livet; stort eller småt.

Alle bliver på et tidspunkt ramt af svære valg, magtesløshed, udfordringer og kriser. Ingen behøver at gå alene med det svære i livet. En meningssamtale er til dig, der har en situation, hvor håb, tro og eksistens slår knuder.

En samtale koster 650 kr. 

Meningssamtale

En meningssamtale er til dig, der har en situation, hvor håb, tro og eksistens slår knuder.

Måske er du ramt af f.eks.:

 • Burnout
 • Magtesløshed
 • Job loss
 • Disease
 • Grief
 • Loneliness
 • Skyldfølelse
 • Worries
 • Frustrationer
 • Manglende motivation
 • Meningsløshed

I en meningssamtale er der ikke færdige svar eller opskrifter på, hvad du kan gøre for at få et let liv, men sammen kan vi i samtalen finde nogle muligheder, der kan hjælpe dig til at genfinde klarhed og en mulig vej til positive forandringer. 

Coaching hos mig handler om, hvordan du kommer videre og fremad i dit liv – at genfinde mening i dit liv, så du får kontrollen, livsglæden og retning tilbage i dit liv. Mit udgangspunkt er filosofien og metoderne fra Viktor Frankls eksistentiel analyse og logoterapi.

Du behøver ikke selv at skulle finde alle svarene. Jeg stiller mange spørgsmål, og jeg kommer også til at give råd. Jeg taler dig ikke efter munden, men lytter. Ud fra det siger jeg, det der skal siges, og det du har brug for at høre, på en empatisk måde, som peger fremad og giver muligheder.

En samtale koster 650 kr. 

Meningssamtale

Hvad en meningssamtale kan give

Meningssamtale er et tilbud om dialog, som kan vejlede, udfordre og opbygge i forhold til den aktuelle livssituation, du står i. 

En meningssamtale:

 • Kan være med til at se din situation i et større perspektiv.
 • Har ingen dagsorden i form af diagnosticering, medicinering, behandling etc.
 • Er en jævnbyrdig samtale. Jeg er til stede med holdninger og værdier, og det er en væsentlig forskel i forhold til terapi.
 • Kan gøre en svær situation udholdelig – den kan hjælpe dig med en accept af, at sorg, udfordringer og lidelse hører med livet – det er ikke en sygdomstilstand at sørge, tvivle, lide eller bare have det svært.
 • Kan være en trøst, fordi det er en samtale med et andet menneske, som kan rumme det svære.
 • Kan aflaste dig fra følelsen af at skulle præstere alting selv.

Ingen behøver at gå alene med det svære i livet.

En samtale koster 650 kr. 

Meningssamtale

Hvor mange samtaler?

De fleste har et forløb med ca. 2-5 samtaler, hvor der er fuld fokus på at arbejde med det, der skaber udvikling, forandring og varige forbedringer for dig.

Den første samtale indledes ofte med, at du på forhånd har udfyldt en meningstest, som Anja bruger til at stille ind på dig. Testen skaber et godt fundament, og den vil bringe jer hurtigt frem til de vigtigste temaer og de steder, I skal sætte ind i de kommende samtaler.

What others are saying about Anja

"Fascinating what happens when you promote your awareness. Anja was incredibly good at sparring with in the process. She showed professionalism, care and respect for the individual aspect of the process."
Signe Schmidt
"You have to remember your mental abs", as Anja said to me, but it is actually also some stomach bends that you want to take, because they give something from day one. Anja is also a really good communicator, with whom you feel comfortable sharing your thoughts, which is one of the most important things to be able to open up completely. "
Camilla Sjøholm
I am deeply grateful for the precise, insightful and clarifying help I received from Anja Elfrida. I was completely speechless after getting an akasha reading. Her ability to clearly and accurately map my soul profile and qualities, and her ability to clearly and understandably communicate this to me, was absolutely amazing. It has helped me to choose more easily and more clearly which path I should take in life in relation to work and relationships and what I should choose to spend my time on. Moreover, I got instant effect in my life.
Anette