Free stuff ready to pick

Listen, read and learn without using a dime

On this page you can freely listen to interviews where Anja talks about the psychology of meaning. Further more you can read about her podcast (only in Danish): Mandag med Mening (Monday with Meaning).

Podcast

Mandag med Mening

Hvordan kan mennesker og virksomheder finde mening i livet – også i udfordringer og kriser?

Kernen i Viktor Frankls meningspsykologi er, at vi mennesker er en helhed bestående af: krop, sind og ånd, hvor forbindelsen til den åndelige dimension er afgørende for, at du kan finde mening i både arbejds- og privatlivet.

Jeg taler med mennesker, som fra hver deres synsvinkel beskæftiger sig med mening, og hvordan evnen til at finde mening i livet  kan bruges til at skabe både personlig og organisatorisk transformation.  

Du kan finde min podcast på:

  • Apple podcast
  • Spotify
  • Podimo
  • Pocket Casts

Afsnit 1: Samtale med forfatter og mystiker Lars Muhl: Om åndsvidenskab og effekten af at sige ja tak til et stævnemøde på sjælsplan.

Interview i Radio jupiter: meningspsykologiens enorme effekt i udfordringer og kriser

Interview af Growing Habits: Mening, Mennesket og Viktor Frankl i ledelse

Viktor Frankl

Interview by LogoTalk Radio USA: The Perspective in psychology of Meaning for Business

Indlæg Linkedin 10/1-22

Smart Robots, Smart Data - but what about Smart People?

I wrote this headline for the first time in 2016. Implementing any kind of technology requires a sharp insight into human existence and the human perception of what meaning in life is about. Not least, it requires knowledge of how to find a meaningful existence in a seemingly confusing world.

Without meaning, we have no strength. Our minds always need a meaningful purpose in life.

The sustainable human and developing Smart People requires an understanding of how to find meaning in life - even when life gives you challenges and crises!

Viktor Frankl

Meaning in life is about transformation by turning challenges and crises into strength, growth and energy